Kartal Fikir Konuşmaları ilham verici, etkileyici, öğrencilere yeni perspektifler kazandıran, günümüz global ve lokal meseleleriyle beraber geçmişi de alternatif ve analitik bakış açılarıyla değerlendiren Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerinde en fazla 20 dakika olmak üzere düzenlenmiş bir etkinliktir. Temelde 2 ayağı bulunmaktadır; uzmanlar ve öğrenciler. Kartal Fikir öğrenci konuşmaları, okulumuz gönüllü öğrencilerine kulüp tarafından verilen ana tema çevresinde ya da kendi iradelerince seçtikleri konu üzerinde görsel içeriklerle desteklenmiş sunumlarla gerçekleştirilmektedir. Kartal Fikir Uzman Konuşmaları ise kulüp tarafından belirlenmiş akademisyenler, profesörler ve alanlarında uzmanlaşmış kişiler tarafından dikkat çeken, düşündüren ve ufuk genişleten konuşmalarla gerçekleştirilmektedir.

Nagihan Haliloğlu

2017-2018 eğitim öğretim yılı Mayıs ayında Kartal Fikir Konuşmaları Uzman ayağının ikinci misafiri Dr. Nagihan Haliloğlu’nu ‘Shakespeare’s Views of Turks’ hakkında konuşmalarını yapmak üzere okulumuzda ağırladık. Konuşmalarına ‘ In fact, there is no Turks in Shakespeare’ olduğunu belirterek başlayan Dr. Haliloğlu, Shakespeare’in şiir ve tiyatrolarında Türkler’in olmamasının başlıca sebeplerine açıklık getirerek konuşmalarına devam etti. Dr. Haliloğlu Shakespeare’in yaşadığı dönem tarihi itibariyle Haçlı Seferleri olması sonucu Türkler hakkında negatif toplum algısıyla Shakespeare’in bir tür toplum manipülasyonuna maruz kaldığından bahsetmiştir. Sebeplerin yanı sıra Britanya’nın Türklere’e karşı olan politik görüşlerinden de bahseden Dr. Haliloğlu, hayatının bazı dönemlerinde Shakespeare’in tiyatrolarında Türkler’e verdiği rollerden ve Britanya’nın tarihi kronolojik olaylar hakkındaki görüşlerinin verilen roller üzerindeki etkisinin de analizini yapmıştır. Analizlerini Shakespeare’in şiir ve tiyatro kesitlerinden görsel sunumla bizzat örneklendiren Dr. Haliloğlu, konuşmalarından sonra öğrencilerin sorularını cevaplamıştır.

nagihan-haliloglu

Ferhat Kentel

2017-2018 eğitim öğretim yılı Nisan ayında Kartal Fikir Konuşmaları Uzman ayağının ilk misafiri Sosyolog Prof. Dr. Ferhat Kentel’i ‘Toplum ve Kültür’ hakkında konuşmalarını yapmak üzere okulumuzda ağırladık. Öncelikli olarak insanların bir araya gelmesiyle kültürlerin nasıl oluştuğunda bahseden Prof. Dr. Kentel, konuşmalarına kültürün, insanlar ve doğa arasındaki ilişkinin anlam mekanizması olduğunu belirterek devam etmiştir. Toplumları var eden kültürlerle büyük meselelerin anlamlandırıldığını belirten Prof. Dr. Kentel, dünya üzerinde var olan toplumlar içinde kültür farklılığını göz ardı ederek gelişimin ve maneviyatın tuğla yığınlarının büyüklüğünde olmadığını aksine insanlarda olduğunu vurgulamıştır. Konuşmalarını ‘Başkası cennettir’ sloganıyla bitiren Prof. Dr. Kentel, bu noktada sürekli yapılaşan dünya yerine günümüzü değiştirmek ve geleceğe yön vermek için toplum entegrasyonunun ön görülmesini, fikirlerin ve kültürlerin yapılaşmasını ve bunun sonucunda büyük meselelerin gelişmiş kültürlerle anlamlandırılmasının yapılacak ilk iş olduğunu dile getirmiştir.

IMG_7420